bet8九州

bet8九州

治疔毒散黄,涂跌仆蛇伤。补命门之真火,愈四肢之不仁。

肠风痔漏,脱肛肛裂。胞衣不下,子肠不收。

毛射肺中,令人发咳。开脾胃,益丹田,利小便而称良,治反胃与热痢。

 色合丙丁,独入心家,专主血证。咽喉欠爽,嚼之可痊。

 和血有消瘀之能,利水有消蛊之效。通乳下胞衣,产科要矣。

养血敛阴,柔肝定痛。 丹溪云∶“经络坠道,以通畅为和平,昧者,喜其涩精而服之,生别证,自不作靖,咎将谁执。

Leave a Reply